Page 1 sur 1

Wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten

Publié : 20 juil. 2006, 13:51
par Frédéric
Voor de laatste updates, bezoek dit pagina !

1. Belgische wetgeving

Wet van 24 december 1993
De wet, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt de algemene beginselen van de reglementering, het toepassingsgebied omtrent de instellingen en personen (klassiek stelsel en stelsel van de sectoren water, energie en vervoer)

Koninklijk besluit van 8 januari 1996
Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Koninklijk besluit van 10 januari 1996
Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Koninklijk besluit van 18 juni 1996
Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie.

Koninklijk besluit van 26 september 1996:
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Koninklijk besluit van 14 oktober 1996
Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.

Nieuwe wetten van 15 en 16 juni 2006
Wet van 15 juni 2006 (BS 15/02/07) overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, maar tot op vandaag nog niet van kracht. Wet van 16 juni 2006 (BS 15/02/07) betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachtermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, maar tot op vandaag nog niet van kracht.

Koninklijk besluit van 23 november 2007
Koninklijk besluit van 23 november 2007 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.

Wet van 23 december 2009
Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Koninklijk besluit van 10 februari 2010
Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

2. Europese wetgeving

Richtlijn 2004/17/CE van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Richtlijn 2004/18/CE van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Publié : 16 oct. 2007, 10:56
par Frédéric
Aanpassingen van de nieuwe wetten van 15 en 16 juni 2006 : 12 januari 2007, zie ook ftopic275.php

Publié : 13 déc. 2007, 09:31
par Frédéric
Gecoördineerde teksten (KB van 23 november 2007 + nieuwe drempels) disponibles sur pdf/legislation/KB23112007

Re: Wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten

Publié : 29 févr. 2008, 16:43
par Frédéric
U kan ook hieronder de niet geconsolideerde wetgeving en de algemene omzendbrieven raadplegen.

1. Niet geconsolideerde wetgeving

2. Algemene Omzendbrieven