Page 1 sur 1

Vermoedelijke hoeveelheden

Publié : 19 mai 2016, 16:55
par Timo
Beste
wij nemen regelmatig deel aan overheidsopdrachten (vooral onderhandelingsprocedures).

Ik had graag enige toelichting gekregen omtrent vermoedelijke hoeveelheden.
De aanbestedende instantie vermeldt meestal dat de vermoedelijke hoeveelheden een schatting zijn van de af te nemen volumes, en dat er dus geen garantie is qua afname. Zij kan meer of minder bestellen dan voorzien in bestek.

Is er ergens een wettelijke bepaling waarbij een overheid een bepaald percentage meer kan bestellen dan voorzien in de vermoedelijke hoeveelheden?
Kan er bijvoorbeeld 1000 ton afgenomen worden als er een vermoedelijke hoeveelheid was van 250 ton?
Is de leverancier verplicht van te leveren (boven de 250 ton)?

Daarnaast had ik graag geweten of je als leverancier die niet gegund werd, wel kan verplicht worden om te leveren als de gegunde partij de goederen niet (tijdig) kan leveren.

Hartelijk dank voor de info.

Timo